A la comarca de la Selva hi ha una varietat forestal força important, i això fa possible que hi hagi una gran riquesa micològica.

Fagedes i Castanyers
Solen ser denses i en ambient sempre humit. Els bolets que solen créixer són la lleterola, rossinyol, fong negre, plora i candela de bruc.

 

Alzines i sureres
Aquests tipus de boscos força densos creen un microclima ombrívol de temperatura temperada que permet que creixin aquests tipus de bolets: trompetes de la mort, llengua de bou, plora, candela de bruc, carlet, lleterola, fong negre i rossinyol.

 

Rouredes
Són els boscos mediterranis més humits i en general amb poques herbes. Trobem bolets tipus reig, carlet, candela de bruc, lleterola, plora, fong negre i rossinyol.

 

Pinedes i avetoses

Formades per diferents classes de pins com el pinaster, el pinyoner, el vermell, l’avet Douglas, pi i l’insigne. En aquests tipus de boscos solen créixer els següents bolets: rossinyols, cama-pinetells, bolets, pota de perdiu, camagroc, fredolic, plora, molleric i pimpinella morada.

Comparteix aquesta experiencia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Consultar reserva